close menu

Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden e-shop ‘t Linnenkastje Sint-Martens Latem

Maatschappelijke zetel:
bvba Linnenkastje Latem
Latemstraat 3 Bus 1 en 2
9830 Sint-Martens-Latem
BTW: BE 0697.814.436
Belfius: BE67 0689 3240 8887

Tel: 09 38 38 999
Fax: 09 38 38 799
E-mail: info@linnenkastje.be

De consument heeft het recht aan het Linnenkastje mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van ‘t Linnenkastje Sint-Martens-Latem, hierna ‘t Linnenkastje genoemd biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij e-shop ‘t Linnenkastje.

De klant aanvaardt dat deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW , evenals alle andere verplicht door de klant te dragen taksen (namelijk de verzendingskosten bij een aankoop die kleiner is dan 60 euro voor Belgie, voor Nederland is er altijd een verzendkost van 8 euro-ongeacht de waarde van aankoop).

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland èn enkel voor levering in deze landen. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘t Linnenkastje, indien wij ons niet tijdig (binnen de 14 dagen) kunnen herbevoorraden zullen wij met u contact opnemen zodat u de aankoop kan annuleren. Het volledig door u betaalde bedrag zal tevens binnen de 14 dagen (na annulatie) opnieuw op uw rekening gestort worden.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het ‘t Linnenkastje assortiment online aan te kopen.

De artikelen worden bij de klant thuis (of op een ander opgegeven adres in België of Nederland) geleverd, indien de artikelen op voorraad zijn, zal de levering gebeuren binnen de 3 werkdagen na ontvangst betaling (in principe zijn alle artikelen op voorraad). Indien de artikelen niet op voorraad zijn, en de levertermijn langer dan 2 weken zou bedragen, zullen wij met u contact opnemen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via overschrijving
  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Elektronische betalingen worden afgehandeld via de beveiligde servers van Ingenico. Wij hebben geen toegang tot de kaartgegevens.

Artikel 5: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering door de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie door de fabrikant of een derde verstrekte laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de ‘t Linnenkastje klantendienst waarna de klant het artikel op zijn eigen kosten terug dient te bezorgen aan ‘t Linnenkastje.

Artikel 6: Aankoop door bedrijven

Indien de klant een bedrijfsnaam of een BTW-nr opgeeft wordt hij geacht niet te handelen als hoedanigheid van consument.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De klant die niet in de hoedanigheid van consument aankoopt, beschikt niet over een herroepingsrecht.

De klant die handelt als consument, heeft het recht aan ‘t Linnenkastje mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de ‘t Linnenkastje klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan ‘t Linnenkastje.
Goederen met een (totale) verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, UPS, enz) of per aangetekende zending van B-post te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • kousen en sokken die niet meer aan elkaar bevestigd zijn
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

Waardebonnen die online aangekocht worden, kunnen zowel gebruikt worden in de winkel (Linnenkastje Latemstraat 3 te Sint-Martens-Latem) als online voor aankoop goederen.

Artikel 8: Privacy

‘t Linnenkastje verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van ‘t Linnenkastje toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door op de homepagina van de website.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van ‘t Linnenkastje bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat ‘t Linnenkastje uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
‘t Linnenkastje respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

‘t Linnenkastje houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren eshoplatem@linnenkastje.be

Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ‘t Linnenkastje om één van de in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: ‘t Linnenkastje Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 38 38 999 (tijdens de openingsuren winkel), via e-mail op katepauwelslinnenkastje@gmail.com of per post op het volgende adres: ‘t Linnenkastje, Latemstraat 3/Bus 1 en 2 , 9830 Sint-Martens-Latem.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.